HİZMETLERİMİZ
Sürdürülebilir Sanitasyon Servisi
Sanitasyon programının bir parçası olan Dezenfeksiyon uygulamasının koruyuculuğu en önemli parametredir. Temizlik sonrası dezenfekte edilen alanın kullanım yoğunluğu ve çapraz bulaşı kaynaklarına maruziyetine göre tekrar enfekte olması çok kolaydır. Bu nedenle alanlar için yapılacak risk analizine bağlı olarak dezenfeskiyonun tekrarlanması önemlidir. Diğer bir alternatif ise etkin yüzey tutunumuna sahip mekanik etkili yüzey korunumu sağlayan film tabakaları oluşturulmasıdır.
 
Uygulamalar
  • Yüzey dezenfeksiyonları
  • Ortam dezenfeksiyonları
  • Arındırma Uygulamaları
  • Ekipman Temini
  • Sarf Malzeme Temini 
  • Kabin Dezenfeksiyonu
  • Konteyner Dezenfeksiyonu
Personel Hijyeni
Üretim sahalarında çalışma yapacak tüm personelin GMP kurallarına uygun çalışma yapması gerekmektedir.
 
GMP
İyi Üretim Teknikleri hammadde giriş ile başlayan ve sevkiyat aşamasına kadar uygulanması gereken kurallardan oluşmaktadır.
 
Hijyen Denetimleri
İşletme dışından uzman ekiplerce 3. Göz denetim ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
 
3. Göz Denetimleri
Çalışma sürecinde işletme körlüğü ile gözden kaçan noktaların tespit ve raporlamaları yapılmaktadır.
 
Mikro Canlılar
Küf, Maya vb. mikro canlıların gıda prosesleri ve depolama alanlarında neden oldukları ciddi zarar ve kayıpların engellenmesi gereklidir.
 
Sanitation Team
Günlük temizlik uygulamarı dışında özellikle üretim hatlarında Deep Cleaning yapabilecek ekipler ile çalımalar yapılmaktadır.
 
Dezenfeksiyon
Personel Hijyeni dışında profesyonel kullanımına yönelik dezenfektanlar ve ekipmanlar ile üretim hattı, ortam ve iklimlendirme alanlarında uygulamalar yapılmaktadır.
 

Sürdürülebilir Sanitasyon

Antimic Tanıtım

Antimic Broşür

OXIVIR Bina Bakımı

Dezenfeksiyon Planı

 

Diversey- Güvenli Bina Programı

AntiMic Etkinlik Test

3M Yüzey Kirlilik Kontrol Sistemi

Sürdürülebilir Sanitasyon Servisi

Bize Ulaşın